Samba Mapangala and Virunga’s classic “Fonseka”

Samba Mapangala & Virunga – “Fonseka”

8 minutes, 37 seconds of pure musical bliss. A beautiful, joyous, humbly triumphant record. Flawless.

Samba Mapangala, Virunga
“Fonseka” (mp3)
from “African Classics”
(Sheer Sound)

Need more!